• +420 775 133 182
 • info@petisa.cz

Ekonomické stavby – Rekonstrukce panelových domů je nezbytná

 • Ekonomické stavby – Rekonstrukce panelových domů je nezbytná

  Ekonomické stavby – Rekonstrukce panelových domů je nezbytná

  Panelové domy, které byly vystavěné v 60. letech minulého století, mají svou krásu již dávno za sebou. Jejich omítka je zašedlá a oprýskaná, okna netěsní, do celého domu zatýká a dochází k zbytečným tepelným ztrátám, a takhle by se dalo pokračovat. Zkrátka panelové domy potřebují rekonstrukci. Nejen kvůli estetickému vzhledu, ale hlavně z bezpečnostních a funkčních důvodů.

  Nastal čas na rekonstrukci

  Rekonstrukce je nutná u panelových domů, ve kterých je nebezpečné bydlet, nebo jenom kolem nich procházet. Nejčastějšími závadami, které panelové domy postihují:

  • nedostatečná tepelná izolace obvodového pláště
  • nedostatečná izolace oken a dveří
  • zatékání
  • vznik plísní

  Snížení energetických nákladů

  S rekonstrukcí panelového je spojena celá řada pozitivních dopadů. Pokud panelový domů vykazuje výše zmíněné vady a nedostatky, pak není na co čekat. Jednou z hlavních výhod, kterou rekonstrukce přinese je zcela jistě úspora tepelné energie a snížení tak energetických nákladů na vytápění, někdy až o 50%.

  K tepelným ztrátám dochází většinou kvůli špatnému těsnění oken, dveří, ale také teplo uniká obvodovým pláštěm nebo střechou. Proto je jednou z nejdůležitějších částí rekonstrukce zateplení objektu a výměna oken a dveří.

  Bezpečnější a kvalitnější bydlení

  Rekonstrukce s sebou nenese jen úsporu energie, při rekonstrukci se odstraňují statické nedostatky. Zabezpečují se obvodové pláště a aplikují ochranné prvky, které ho chrání před vnějšími vlivy a jeho poničením. Netěsnostmi obvodového pláště a střechy proniká do domu vlhkost. Ta je příčinou vzniku plísní, které jsou lidskému organismu škodlivé.

  • celkově se prodlouží životnost celého objektu.
  • zlepší se kvalita bydlení
  • zvýší se celková hodnota objektu i jednotlivých bytů
  • zlepší se celkový vzhled domu

  Financování

  Rekonstrukce panelových domů je finančně velmi náročná. V současné době ovšem existují dotace a úvěry, které mohou snížit celkové náklady. Od roku 2015 je možnost čerpat dotace na výstavbu a rekonstrukci bytových domů. Financování tak proběhne za 30% dotace a nízkoúročného úvěru.

  Možností na co lze dotace využít je celá řada:

  • opravy poruch budov
  • výměna oken
  • zateplení domu
  • opravy společných prostor
  • sanace
  • modernizace bytových jader

  Kdo může požádat o dotaci?

  O dotaci může požádat vlastník nebo vlastníci bytové nebo panelového domu. To mohou být:

  • družstva
  • společenství vlastníků
  • fyzické i právnické osoby
  • města nebo obce

  Obnoveným projektem je také Nová zelená úsporám 2015. V rámci tohoto programu bude dotováno zateplení rodinných domů a výstavba pasivních domů. Žádosti se podávají od 15.května 2015. U bytových domů je možné čerpat dotaci až ve výši 20% z celkových výdajů, do maximální hodnoty 10 milionů korun. Bytové domy musí před čerpáním a ještě 10 let po ní splňovat definici a podmínky bytového domu.