• +420 775 133 182
  • info@petisa.cz

Poptávka

Kontaktujte nás

FAQ - Často kladené otázky

Pomůžeme Vám vyhledat nejlepší pozemek dle Vašich požadavků. Uděláme jeho scoring se zmapováním inženýrských sítí včetně vypracování studie možného napojení. Prověříme, zda je pozemek vhodný pro Vámi vybranou výstavbu a prověříme, jestli na pozemku neváznou blokace (zástavy či věcné břemena). Navrhneme Vám dům na míru nebo pomůžeme s výběrem typového projektu. Dohodneme se s Vámi na odhadované ceně ve standardu a připravíme položkový rozpočet, kde vidíte přesně, kolik za dům zaplatíte. Připravíme projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení včetně prováděcí dokumentace. Náš finanční specialista Vás zdarma provede možnostmi financování a úrokových sazeb.

Jednání s úřady bývá velmi palčivá a složitá práce, která je časově náročná. Část našich služeb se specializuje na vyřízené stavebního povolení, aby nedošlo ke zbytečnému prodlužování celého procesu. Po dokončení stavby Vám připravíme podklady pro kolaudaci.

Nedělá nám problém, pobavit se s Vámi otevřeně i o těchto záležitostech. Na začátku spolupráce je klientovi vypracován položkový rozpočet, kde je jasně vidět, jaké práce jsou součásti ceny. Na základě toho klienti jasně vidí, v jakých momentech se může rozpočet navýšit. Je to např. typ krbu, typy materiálu, typy kuchyňské linky apod. Ceny se mohou navýšit ještě dle toho, co nařídí úřady - např. realizace čov, retenční nádrž apod.. Orientační cena je dána dle standardu, se kterýmije klient seznámen. Volíme osobní přistup s klientem, a proto dbáme na vysvětlení všech detailů v procesu, aby nedocházelo během realizace k nedorozumění a klient mohl v klidu podepsat Smlouvu o dílo.

Realizaci započneme do 14 dní od nabytí právní moci po udělení stavebního povolení.

Ano, samoozřejmě. Je ovšem potřeba vzít v úvahu, že jakákoliv úprava příček nebo půdorysu domu podstatně nabourá naše systémy obchodní i projekční a především také samotnou stavební činnost. Je tedy spojena s vícenáklady, které Vám pomůžeme vyčíslit. V základní ceně lze dům zrcadlit jak po vertikální, tak po horizontální ose, případně otáčet dle libosti.